Ryhmäkoulutukset

Koodia ja suomea

Koodia ja suomea -koulutus on tarkoitettu Suomessa asuville työttömille tai työttömyysuhan alla oleville ICT-alan osaajille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Koulutuksessa saa mahdollisuuden oppia uusia ja kehittää vanhoja ohjelmointitaitoja sekä parantaa suomen kielen osaamistaan. Asiantuntevat kouluttajat tarjoavat henkilökohtaista tukea ja ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun, ja vierailevat ICT-ammattilaiset tarjoavat omista kokemuksistaan kertynyttä tietoa alasta ja sinne pääsemisestä.

Monimuotokoulutuksena toteutettava kahdeksan kuukauden mittainen koulutusohjelma muodostuu käytännönläheisestä opiskelusta ja kolmen kuukauden työssäoppimisjaksosta. Opiskeluvaihe sisältää viikoittaisia lähipäiviä, videotapaamisia etäyhteyksin sekä itsenäistä opiskelua.


ICT Camp

ICT Camp -ryhmäkoulutus on tarkoitettu ICT-alalle paluuta tekeville konkareille, jotka kaipaavat päivitystä ammatilliseen osaamiseensa ja työmarkkinatietoisuuteensa, sekä uusille tulokkaille, joilla ei vielä juurikaan ole alan opintoja tai työkokemusta, mutta harrastuneisuutta tai yksittäisiä kurssisuorituksia löytyy. Koulutuksessa tutustutaan ICT-alan yrityksiin ja työmahdollisuuksiin, täydennetään teknistä osaamista sekä tutkaillaan mahdollisia reittejä ICT-alalle asiantuntevan kouluttajan tukemana.

Monimuotokoulutuksena toteutettava ICT Camp sisältää 40 arkipäivää kokopäiväistä opiskelua: viikoittaisia lähipäiviä, videotapaamisia etäyhteyksin sekä itsenäistä opiskelua.