We are a forerunner in software development.

We bring people and work together.

  • Tekoäly ja koneoppiminen ovat käsitteinä väärinymmärrettyjä ja siksi väärinkäytettyjä

    Alkuvuodesta tehdyn selvityksen mukaan tekoäly tai AI (artificial intelligence) löytyy joka kahdennentoista startup-yrityksen arvolupauksesta EU:ssa. Vain 60 prosentissa tapauksista löytyi todisteita siitä, että yritykset oikeasti hyödyntävät tekoälyä toiminnassaan. Monet yritykset haluavat liittää lyhenteen AI nimeensä tai tuotteisiinsa, koska tietävät sen lisäävän kiinnostusta yritystä kohtaan. Osittain ristiriita väitteiden ja toiminnan välillä johtuu todennäköisesti myös siitä, että

    24/10/2019
  • Huomioi saavutettavuus liiketoiminnan kehittämisessä

    Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan Suomessa 1.4.2019.  Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lain saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova viranomainen koko Suomessa, ja se järjesti Tampereella 18.9.2019 seminaarin aiheesta Saavutettavuustyö käytännössä. Erinomaisesti järjestetyssä tilaisuudessa käsiteltiin erilaisia saavutettavuushaasteita sekä niihin liittyviä ratkaisuja. Päivän aikana pidetyt esitykset kirkastivat kuvaa siitä, että saavutettavuus kuuluu myös liiketoimintajohdon agendalle. Saavutettavuus kannattaa ottaa strategiseksi tavoitteeksi

    10/10/2019

High expertise and quality are at the core of our business – we want to exceed the expectations of our clients. Our employees have a several years’ background in well-known software houses such as Nokia and Microsoft. It is the experience in the field that makes us a solid and reliable business partner.

We have a passion for developing digital solutions based on practicality and true benefit. Our forward-thinking mindset drives us to meet the customer needs, whether the client is a small startup or a large global company. We bring people and work together and aim to create more jobs in the Finnish software industry.

founded in

0

0

of LearnIT participants got employed

turnover of

0

€ in 2018

employees with over

0

years of experience

nearly

0

employees in 2 cities

growth over

0

in 4 years