Verkostosta vauhtia työllisyyden edistämiseen – ohjelmistoyritys ja työllisyyskentän toimijat yhteen

Kaikki peliin! -verkosto sai alkunsa vuoden 2019 aikana, kun verkostoon kuuluvat toimijat jättivät yhdessä tarjouksen Pirkanmaalla kilpailutettuun isoon työvoimapalveluiden ulkoistushankkeeseen. Kovatasoisessa tarjouskilpailussa verkosto ylsi toiselle sijalle ja jatkaa yhteistyötä kehittäen uudenlaisia ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi Pirkanmaalla.

Kaikki peliin! on seitsemästä eri työllisyys- ja valmennuspalveluja tarjoavasta toimijasta koostuva verkosto, jonka tavoitteena on rakentaa uudenlaisia toimintamalleja ja työllistymistä edistäviä ratkaisuja Pirkanmaalla. Ohjelmistoyritys BearIT:n lisäksi verkostoon kuuluvat Etappi ry, Omapaja Valmennus Oy, Pirkanmaan Kierrätys ja Työtoiminta ry, Nokian Tahti Asema ry, Tampereen Sarka Oy sekä Valmennuskeskus Public. 

– Olemme monesti todenneet, että verkosto jo itsessään on innovaatio. Se, että olemme saaneet yhdessä kasaan näin kokeneen ja aitoon yhteistyöhön pohjaavan verkoston, on ainutlaatuisuudessaan iso saavutus. Tässä verkostossa meillä on koossa poikkeuksellisen laaja ja monialainen osaaminen työllisyyskentältä, BearIT:n toimitusjohtaja Teemu Karhu toteaa.

Työelämän murroksessa on pysyttävä mukana 

BearIT Oy tuo verkostoon mukanaan ohjelmistoyrityksen osaamisen: yhtenä keskeisenä tausta-ajatuksena verkoston työskentelyssä on tuoda digitaalisuuden hyödyt avuksi työllistymiseen ja sujuvoittaa työllisyyspalveluiden prosesseja. Karhu näkee työelämän murroksen olevan jo nyt arkipäivää monella toimialalla, ja siksi työmarkkinat kaipaavat hänen mukaansa uudenlaisia toimintamalleja.

– Työn tekeminen on muuttanut luonnettaan. Sen lisäksi, että monessa työssä tarvitaan yhä enemmän kykyä työskennellä erilaisten digitaalisten työkalujen kanssa, myös työn vaatimukset ja työtehtävien sisällöt ovat muuttuneet. Ennen kaikkea yritykset ovat itse muuttaneet toimintatapojaan. Pienenä mutta kokeneena ja osaavana verkostona pystymme aidosti kehittämään uudenlaisia ratkaisuja työllisyyskenttään ja reagoimaan nopeasti työmarkkinoiden kehitykseen. Pysymme mukana muutoksessa. 

Ketään ei jätetä yksin – sama palveluvalikoima kaikille

Yhteistyön tavoitteena on saada verkoston osaaminen ja yhdessä rakennettu konsepti työmarkkinoiden käyttöön. Konseptin ajatuksena on, että yksikään työnhakija ei putoa palveluiden piiristä eikä siten jää yksin. Työnhakijalle on aina oltava käytössä sama palveluvalikoima huolimatta siitä, mitä kautta työnhakija ohjautuu palvelun piiriin. Jokaisen työnhakijan yksilöllinen tilanne kuitenkin ratkaisee sen, miten reitti työelämään rakentuu.

Mistä on kyse?

Kaikki peliin! on seitsemästä toimijasta muodostuva työllisyyspalveluiden verkosto: Ohjelmistoyritys BearIT:n lisäksi verkostoon kuuluvat 

Etappi ry

Omapaja Valmennus Oy

Pirkanmaan Kierrätys ja Työtoiminta ry

Nokian Tahti Asema ry

Tampereen Sarka Oy sekä

Valmennuskeskus Public.

Verkostolla on keskimäärin noin 10 vuoden kokemus työllistymistä edistävien palveluiden tarjoamisesta. Verkoston toimijat ovat yhdessä rakentaneet konseptin, jonka perusajatuksena on, että työllisyyspalveluihin ohjautuvat työnhakijat eivät putoa palvelun piiristä ja jokaiselle työnhakijalle on käytössä sama palveluvalikoima, jonka pohjalta yksilöllinen työllistymispolku rakentuu. 

Tavoitteena on edistää työllisyyttä Pirkanmaalla, uudistaa työllistymisen palveluvalikoima työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi ja tulevaisuudessa laajentaa toiminta valtakunnalliseksi.

Lisätietoja

Teemu Karhu, toimitusjohtaja/BearIT Oy

044 337 5775

teemu.karhu@bearit.fi