Työhyvinvoinnin kehittämistä elokuvia katsellen

Työhyvinvoinnin kehittämistä elokuvia katsellen

Työhyvinvoinnin kehittämistä elokuvia katsellen

 

Työhyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus työntekijöiden yleiseen viihtyvyyteen ja jaksamiseen sekä sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden vähentymiseen. Sitä kautta työhyvinvointi vaikuttaa myös organisaation tuottavuuteen, asiakastyytyväisyyteen, maineeseen ja tulokseen. 

Työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat nousseet entistä tärkeämmäksi aiheeksi erityisesti nyt poikkeusaikana. Tänä vuonna olemme mukana työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävässä DRAMA-hankkeessa.

Elokuvat tarjoavat areenan asioiden käsittelylle

DRAMA-hanke on Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun toteuttama projekti pirkanmaalaisille pk-yrityksille. Hankkeen tavoitteena on löytää uudenlaisia tapoja ja näkökulmia työhyvinvoinnin kehittämiseen dramaturgian keinoin. Projektin aikana katsellaan ja analysoidaan elokuvia työn ja työhyvinvoinnin näkökulmasta – katselukulmia tarjoilevat media-alan, johtamisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijat. Hankkeeseen osallistuu kolmattakymmentä pirkanmaalaista pk-yritystä.

Meitä pyydettiin hankkeeseen mukaan jo varhaisessa vaiheessa, ja demotilaisuuden jälkeen päätimmekin melko pian lähteä mukaan. Kiinnostuimme DRAMA-hankkeesta, sillä siinä käytetty menetelmä tarjoaa uudenlaisen tavan käsitellä sekä työhyvinvointiin, vuorovaikutukseen että omaan henkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita. Elokuvat sisältävät aina jonkin konfliktin, joka jollakin tavalla ratkeaa juonen edetessä. Elokuvissa konflikteista seuraavat tapahtumat voivat usein olla kärjistettyjäkin, minkä ansiosta niistä voi olla helpompaa tunnistaa tiettyjä tilanteita ja ilmiöitä. Elokuvat tarjoavat ikään kuin ulkopuolisen areenan asioiden tarkasteluun, ja siksi niiden avulla voi olla helpompi käsitellä haastavampiakin asioita.

Uudenlaisia näkökulmia (työ)hyvinvointiin

Hankkeeseen kuuluu kaksi elokuvankatselukertaa sekä kaksi henkilöstökyselyä (ennen elokuvien katselua ja niiden jälkeen). Poikkeusolot muuttivat projektin alkuperäistä toteutusta, ja alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen elokuvien katselut järjestetään syksyllä 2020. Meillä ensimmäinen elokuvan katselu toteutetaan etäyhteyden välityksellä. 

Lisäksi hankkeessa toteutettiin yritysten edustajille tarkoitettu koulutuspäivä, jossa käsiteltävinä olivat arvoihin, arvoristiriitoihin ja työhyvinvointiin liittyvät teemat. Päivän tarkoituksena oli jakaa työkaluja näistä teemoista keskusteluun. 

Ensimmäisen henkilöstökyselymme toteutimme loppuvuodesta 2019. Kyselyssä kyseltiin työntekijöidemme kokemusta työn tavoitteista ja odotuksista, työstä palautumisesta, työyhteisökonflikteista, työn ja omien arvojen yhteensopivuudesta, osaamisesta sekä työhyvinvoinnin kokemuksista. 

Vahvuuksina kyselyssä nousivat esiin tunne työyhteisöön kuulumisesta sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen rakentavuus. DRAMA-projektin odotamme antavan meille kaikille uusia oivalluksia hyvinvointiin, työstä palautumiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen yhdessä.

Kerromme kuulumisiamme ja oivalluksiamme loppuvuoden aikana DRAMA-projektin edetessä. 

 

Lue sillä välin muita kuulumisiamme blogistamme!

Jaa artikkeli:

Tuoreimmat jutut:

Oletko kiinnostunut palveluistamme?

Ratkomme digitaalisuuden haasteita innovatiivisesti ja luotettavasti.