OSKAR-työkalun käyttö laajenee nopeasti – idea lähti omista tarpeista

OSKAR-työkalun käyttö laajenee nopeasti – idea lähti omista tarpeista

Kun lähdimme noin puolitoista vuotta sitten kehittämään digitaalista OSKAR-osaamiskartoitustyökalumme, emme silloin vielä arvanneet, että se kasvaisi näin lyhyessä ajassa näin merkittäväksi tuotekehitysprojektiksi. 

Omista tarpeista lähtenyt kehitysprojekti

OSKAR-työkalun kehitys lähti alun perin puhtaasti omista sisäisistä tarpeistamme. Olimme jo pidemmän aikaa pohtineet erityisesti valmennusliiketoiminnassamme, millä keinoin pystyisimme syvemmin ja kattavammin kartoittamaan valmennuksiimme hakevien teknologisen osaamisen. Valmennustemme onnistumisen kannalta kun on olennaista, että ymmärrämme ja tunnistamme hakijoiden osaamisen ja mahdollisen potentiaalin, jotta pystymme räätälöidysti syventämään valmennettavien taidot yritysten osaamistarpeita vastaaviksi. Kun hakijoita ohjelmiin alkoi olla kymmenittäin ja sadoittain, tietojen kerääminen ja kartoittaminen manuaalisesti alkoi käydä yksinkertaisesti liian työlääksi. Niinpä aloimme itse kehittää digitaalista työkalua, joka keräisi tiedot hakijoiden osaamisesta nimenomaan IT-alalta, kattaen kaikki käytetyimmät teknologiat, ohjelmointikielet ja ohjelmistokehityksen menetelmät.

Kaikki ammattialat kattavaksi työkaluksi

Varsin nopeasti huomasimme, että monet muut toimijat kamppailevat saman haasteen – osaamisen tunnistamisen ja kartoittamisen – parissa niin IT-alalla kuin sen ulkopuolella. OSKAR-työkalumme alkoikin herättää kiinnostusta verkostossamme, ja yhteistyökumppaneiltamme nousi selkeä tarve eri ammattialat kattavalle työkalulle. Kiinnostuksesta rohkaistuneina päätimme lähteä kehittämään OSKAR-työkaluamme siihen suuntaan, että se kattaisi kaikki ammattialat ja voisi näin palvella laajemmin eri toimialojen edustajia ja organisaatioita. Iso ja merkittävä edistysaskel OSKAR-työkalun kehityksessä oli, kun saimme yhdistettyä siihen eurooppalaisen ESCO-ammattiluokituksen, joka toimii pohjana työkalun ammattialakohtaisille kyselyille. Tämän ansiosta työkalumme kattaa nyt kaikki ammattialat siten, että työkalu poimii kartoituskyselyyn ammattialakohtaiset kysymykset valitun ammatin perusteella. Työkalu ei siis rajoitu enää vain IT-alalle käytettäväksi, vaan sitä voi käyttää minkä tahansa alan osaamisen kartoittamiseen.

Käytettävyys tärkeänä kehityskohteena

Seuraava askel OSKAR-työkalun elinkaaressa oli lähteä kehittämään visuaalisuuteen ja käytettävyyteen liittyviä seikkoja. Käyttöliittymän uusi ilme noudattaakin nyt selkeää teemaa väreissä, ja samalla OSKAR-työkalu sai tunnistettavan logon. Myös käytettävyyttä lähdettiin kehittämään edelleen asiakkailta saadun palautteen perusteella. Käyttöliittymässä itsessään on tehty pieniä mutta tärkeitä muutoksia käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Käytön tueksi teimme lisäksi ohjevideoita sen pohjalta, missä toiminnoissa asiakkaamme useimmiten vaikuttivat kaipaavan apuamme. Käytettävyyteen liittyvät seikat ovat jatkossa yhä keskeisemmässä roolissa kehitystyössä, kun suunnittelemme uusia toiminnallisuuksia työkaluun.

Osaamisen tunnistamiseen ja kartoittamiseen tarkoitettu työkalu

OSKAR-työkalumme on tarkoitettu työnhakijan, koulutettavan tai työntekijän osaamisen tunnistamiseen ja kartoittamiseen. Työkalun tausta-ajatuksena on, että usein vaikkapa työnhakijalla on paljon sellaista osaamista ja sellaisia taitoja, joita ei välttämättä itse tunnista, osaa sanoittaa tai huomaa muuten tuoda esiin työnhakutilanteessa. OSKAR-työkalu auttaa osaamisen näkyväksi tekemisessä valmiilla, ammattialakohtaisilla kyselyillä, jotka kartoittavat sekä tiettyyn ammattiin liittyvää erityisosaamista että esimerkiksi sellaisia yleisempiä työelämätaitoja, jotka voivat tietyssä ammatissa olla tarpeellisia. Täydentävien kysymysten avulla ammattialakohtaisen osaamisen lisäksi OSKAR-työkalulla voidaan kartoittaa myös informaalia osaamista ja esimerkiksi erilaisia motivaatioon liittyviä tekijöitä.

Parhaillaan OSKAR-työkalumme on käytössä INKA Satakunta -projektin Taidoilla töihin! -pilotissa sekä Pirkanmaan TE-toimiston toteuttamassa ICT-alan osaamiskartoituksessa.

Mahdollisuuksia henkilöstösuunnittelun, valmennusten ja työllistymisen tueksi

OSKAR-työkalu on tarkoitettu sekä henkilön itsensä että yrityksen tai organisaation edustajan käytettäväksi. Yritykselle tai organisaatiolle työkalusta voi olla apua erityisesti jo olemassa olevan osaamisen kartoittamisessa. Henkilöstösuunnittelun parissa työskentelevä saa kattavan käsityksen nykyisen henkilöstön osaamisesta ja voi suunnitella siten tulevia rekrytointi-, osaamis- ja koulutustarpeita entistä kohdennetummin. Valmennusten ja koulutusten parissa työskentelevä saa yhtä lailla hyvän käsityksen valmennettavien tai valmennukseen hakevien osaamisesta ja voi näin suunnitella valmennusten sisällöt entistä yksilöidymmin.

Työnhakijalle tai työntekijälle OSKAR-työkalusta voi olla apua oman osaamisen sanoittamisessa. Ennen kaikkea työkalu auttaa tunnistamaan sellaisia taitoja ja sellaista osaamista, jota ei itse ehkäpä aiemmin ole tiedostanut. Työkalu voi tarjota uusia ajatuksia siitä, mihin suuntaan omaa osaamista voisi kehittää jotakin tiettyä tehtävää ajatellen, millaista osaamista jo on ja mitä osaamista olisi hyödyllistä hankkia.

”OSKAR toimii erinomaisena itsereflektion välineenä”, on eräs yhteistyökumppanimme todennut.

Näemme OSKAR-työkalun antavan uudenlaisia apukeinoja paitsi työnhakuun ja urasuunnitteluun myös osaamisen kehittämisen ja koulutusten suunnitteluun. 

Kehitystyö jatkuu

OSKAR-työkalun kehitys on edennyt meillä melko nopeasti, ja kehitämme sitä jatkuvasti eteenpäin yhdessä yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. Yhtenä käytännön esimerkkinä isommasta asiakaspalautteen pohjalta tehdystä muutoksesta voisi mainita ammattien haun: aiemmin käyttäjän piti kyselyä täyttäessään hakea haluamansa ammatti puuvalikosta, mutta nykyään ammatin voi hakea hakutoimintoa käyttämällä – käyttäjän ei näin ollen tarvitse itse tietää, mihin ammattiluokkaan tietty ammatti kuuluu. Käyttäjiltä nousevat kehitysideat ovat meille jatkossakin ensiarvoisen tärkeitä, jotta työkalu voisi tulevaisuudessa entistä paremmin palvella erilaisia tarpeita.

Haluaisitko kuulla tarkemmin, miten OSKAR-työkalu voisi olla yrityksellesi hyödyksi osaamisen kehittämisen tai koulutusten suunnittelussa? Ota meihin yhteyttä!

Jaa artikkeli:

Tuoreimmat jutut:

Oletko kiinnostunut ohjelmistopalveluistamme?

Ratkomme digitaalisuuden haasteita innovatiivisesti ja luotettavasti.