Ohjelmointi ja säveltäminen kulkevat käsi kädessä

Henri Sokka

Mitä yhteistä on ohjelmoinnilla ja säveltämisellä ja mitä hyötyä säveltäjätaustasta on ohjelmistoalalla? Henri Sokka on aiemmin työskennellyt säveltäjänä ja harrastanut ohjelmointia – nyt roolit ovat vaihtuneet toisin päin.

Henri Sokka työskentelee ohjelmistokehittäjänä BearIT:llä, ja tällä hetkellä projekteissa ovat eniten käytössä React ja AWS. Ohjelmistoalalla työskentelevän Henrin tausta on hieman totutusta poikkeava: hän on opiskellut sävellystä ja musiikinteoriaa ja tehnyt aiemmin musiikkia mm. peliteollisuuteen. Hän kertoo myös harrastaneensa ja opetelleensa ohjelmointia itsenäisesti nuoresta saakka. Ohjelmointi alkoi vähitellen kiinnostaa Henriä yhä enemmän.

– Koodaamisessa, niin kuin säveltämisessäkin, kiinnostaa ongelmanratkaisu sekä teknisellä ja abstraktilla tasolla että arkielämän näkökulmasta, Henri kertoo.

Maailmojen ja struktuurien rakentamista

Itseopiskelussa tärkeintä on Henrin mukaan käytännön tekeminen. Esimerkiksi React-teknologiaa opetellessaan hän kertoo suorittaneensa joitakin kursseja, mutta toteaa oppineensa teknologian toden teolla vasta käytännön projektien kautta. Hän kertoo tehneensä jo pitkään musiikkia ja ohjelmointia enemmän tai vähemmän rinnakkain. Mitä yhteistä sitten on säveltämisellä ja ohjelmoinnilla?

– Säveltämisessä lähden kokeilemaan asioita pala kerrallaan. Minulla voi olla vaikkapa kolme erilaista musiikinpätkää, jotka vähitellen punoutuvat yhteen. Säveltämistä ja koodaamista yhdistääkin omanlaistensa maailmojen rakentaminen ja asioiden strukturointi. Säveltäminen sinänsä tapahtuu melko intuitiivisesti mutta vaatii kuitenkin pohjalle tietyt rakenteet, Henri pohtii.

Säveltäminen sinänsä tapahtuu melko intuitiivisesti mutta vaatii kuitenkin pohjalle tietyt rakenteet.

Käytännön työhön tukea niin säveltämisestä kuin sertifioinnista

Henri kertoo säveltämisen antaneen hyvän pohjan ohjelmoinnille. Hän näkee niin ajattelutavoissa kuin käytännön työskentelyssä ja taidoissa paljon yhtäläisyyksiä.

– Koen säveltämisen antaneen pohjan koodaamisessa tarvittavaan abstraktiin ajatteluun ja siihen, että osaa pilkkoa asioita pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Säveltäminen vaatii luovuutta, samoin koodaaminen. Säveltäminen on myös melko yksinäistä puuhaa ja pakottaa minut toimimaan itseni pomona, ja se on opettanut kykyä organisoida omaa työtäni. Tästä taidosta on paljon hyötyä nykyisessäkin työssäni.

Henri suoritti vastikään AWS-sertifioinnin ja kertoo saaneensa sertifiointikokeeseen valmistautumisesta hyötyä myös käytännön työhön. Hän kokee sertifioinnin antaneen ennen kaikkea itsevarmuutta.

– Sertifioinnista saamani tietämys auttaa hahmottamaan AWS-ympäristöä laajasti ja ymmärtämään, mitä kaikkia työkaluja siellä on saatavilla. Jonkin idean syttyessä on nyt helpompi ja varmempi olo lähteä kokeilemaan, miten sen toteuttaisi käytännössä.

Ohjelmointi vaatii luovuutta – etenkin tulevaisuudessa

Ohjelmistoala kehittyy hurjaa vauhtia, ja vauhti vaikuttaa yhä vain kiihtyvän. Osin tästäkin syystä alan tulevaisuutta on hankalaa ennakoida. Alan tulevaisuuden osaajilta Henri uskoo kuitenkin vaadittavan hieman erilaisia taitoja.

– Olen alkanut opiskella itsenäisesti AR:ään eli täydennettyyn todellisuuteen liittyviä asioita. Uskon sen olevan tulevaisuutta, ja se saattaa tulla nopeammin osaksi elämäämme kuin arvaammekaan. Kaikki digitalisoituu ja on kiinnostavaa nähdä, miten tekoäly tulee mullistamaan esimerkiksi omien lasteni elämän. Lapsille olisi tärkeää opettaa ennen kaikkea luovaa ajattelua, sillä tulevaisuudessa tekoäly todennäköisesti hoitaa suuren osan itse koodin rakentamisesta.

Kaikki digitalisoituu ja on kiinnostavaa nähdä, miten tekoäly tulee mullistamaan esimerkiksi omien lasteni elämän.

Henri Sokka – SoundCloud