Näin valmistaudut AWS-sertifiointikokeisiin

15.10.2020

Näin valmistaudut AWS-sertifiointikokeisiin

Pilviteknologiat alkavat olla olennainen osa monia ohjelmistoprojekteja, ja yksi hyvä tapa pilviteknologiaosaamisen vahvistamiseen ovat sertifioinnit. Pilviympäristössä AWS eli Amazon Web Services on yksi keskeisimpiä toimijoita ja tarjoaa AWS-ympäristön eri osa-alueisiin keskittyviä ja eri tasoisia sertifiointeja. Omissakin projekteissamme AWS on tällä hetkellä ehdottomasti käytetyin pilviympäristö. 

Associate-tason sertifioinnit (SysOps-, Solutions Architect- ja Developer-sertifioinnit) tarjoavat laajan perustason katsauksen AWS:n palveluihin ja teknologioihin. AWS julkaisee sertifiointikokeista säännöllisesti uudet versiot. 

Jaamme tässä omia kokemuksiamme sertifiointikokeeseen valmistautumisesta ja vinkkejä sopivista opiskelulähteistä sekä pohdimme, mitä hyötyä sertifiointikokeen suorittamisesta voi olla käytännön työhön.

Opiskelumateriaalit, kurssit ja harjoituskokeet avuksi valmistautumiseen

AWS tarjoaa itse paljon opiskelumateriaalia ja harjoituskursseja sekä mahdollisuuden suorittaa harjoituskokeen. Esimerkiksi Certified Developer Associate -kokeesta AWS:llä on myös opas, jossa kerrotaan tarkemmin kokeen rakenteesta ja eri osa-alueiden painotuksesta, ja siksi siihen kannattaa tutustua ennen kokeen suorittamista. Lisäksi AWS:n oma harjoituskoe kannattaa tehdä, sillä sen avulla oppii melko hyvin sertifiointikokeen rakenteen. Tässä harjoituskokeessa ei tosin ole mahdollisuutta tarkistaa jälkikäteen, mitkä kysymykset olivat oikein tai väärin.

A Cloud Guru tarjoaa hyödyllisiä kursseja ja materiaaleja sertifiointikokeisiin. Esimerkiksi AWS Certified Developer – Associate -kurssi on hyödyllinen kyseiseen kokeeseen aikoville. Kurssilla käydään läpi mm. seuraavia teknologioita:

IAM

Cognito

S3

CloudFront

Lambda

API Gateway

X-Ray

DynamoDB

KMS

SQS

SNS

Kinesis

Elastic Beanstalk

CodeCommit

CodeDeploy

CodePipeline

A Cloud Gurulla on lisäksi yli kolmen tunnin mittainen tehokas opiskelupaketti AWS:n sertifiointikokeista. Siinä myös verrataan eri sertifikaatteja keskenään ja opastetaan, mitä sertifikaatteja ja missä järjestyksessä kannattaa suorittaa. Kurssi on maksullinen ja edellyttää joko kuukausi- tai vuosijäsenyyttä tai kertamaksua. A Cloud Guru tarjoaa tosin myös viikon mittaisen ilmaisen jäsenyyden, jonka aikana kaikki kurssit ja harjoituskokeet ovat vapaasti käytettävissä. 

Joitain vinkkejä kokeisiin voi löytyä myös A Cloud Guru -sivuston keskusteluista

Yksi hyvä oppimisalusta sertifiointikokeeseen valmistautumiseen on myös Udemy. Esimerkiksi edellä mainittu A Cloud Gurun kurssi löytyy myös Udemyn valikoimasta. Sekä tämän että muiden kurssien sisällöt päivittyvät säännöllisesti sitä mukaa kuin AWS-sertifiointikokeiden sisältöä päivitetään. Myös Udemy tarjoaa harjoituskokeita, jotka olemme itse kokeneet hyödyllisiksi sertifiointikokeeseen valmistautuessa, sillä varsinaisessa kokeessa on saattanut tulla useampikin kysymys suoraan näistä Udemyn kokeista. Udemyn harjoituskokeet ovat siinäkin mielessä hyödyllisiä, että harjoituskokeista on mahdollista tarkistaa jälkikäteen, mitkä kysymykset olivat oikein tai väärin. 

Sertifioinneista ymmärrystä käytännön projekteihin

Yllä mainitut harjoituskurssit ja harjoituskokeet ovat hyvä apu valmistautumiseen, ja sertifiointikokeeseen valmistautumiseen menee oman kokemuksemme mukaan suunnilleen parin työviikon verran aikaa. 

Sertifiointikokeeseen opiskelusta ja valmistautumisesta on hyötyä myös käytännön työssä, sillä kokeeseen opiskeltavat aihealueet auttavat hahmottamaan AWS:n yli 170 tuotteesta ja palvelusta muodostuvaa kokonaisuutta ja ymmärtämään, mitkä teknologiat ja palvelut ovat tällä hetkellä keskeisimpiä AWS-ympäristössä. 

Sertifiointikoe antaa perusymmärryksen AWS:n teknologioista sekä auttaa löytämään tiettyyn projektiin ja tarpeeseen sopivia tuotteita, ja kokeen suoritettuaan myös oman AWS-osaamisen syventäminen on helpompaa. Sertifioinnin kautta hankittu tietämys yhdistettynä käytännön kokemukseen auttaa rakentamaan toimivia ratkaisuja AWS-ympäristöön. Nykyisin kolmen vuoden välein uusittava sertifiointi on toisaalta myös yrityksen ulkopuolisen toimijan antama tunnustus perehtyneisyydestä AWS-ympäristöön ja pitää samalla osaamisen ajan tasalla, kun kokeiden sisältöä päivitetään uusien AWS-teknologioiden myötä. 

Lue lisää osaamisestamme!

Jaa artikkeli:

Tuoreimmat jutut:

Oletko kiinnostunut palveluistamme?

Ratkomme digitaalisuuden haasteita innovatiivisesti ja luotettavasti.