Miksi jo kolmannes työntekijöistämme on Amazon Web Services (AWS) -sertifioituja?

aws certificationsViimeisten kahden vuoden aikana on asiakkaille toteutettujen ohjelmistoprojektien painopiste siirtynyt entistä enemmän pilvipalveluiden hyödyntämisen suuntaan. Se on antanut meille hyvin luonnollisen tien osaamisen kehittämiseen ja AWS-sertifiointien suorittamiseen. Näen sertifioinnit osaamisen kehittämisen työkaluina muiden työkalujen joukossa. Oikein valitut sertifioinnit tukevat suunnitelmallista ja riittävän laaja-alaista oppimista, ja ne tarjoavat myös asiakkaalle puolueettoman toimijan antaman arvion osaamisen perustasosta.

 

Sertifioinnit  tukevat suunnitelmallista ja riittävän laaja-alaista oppimista, ja ne tarjoavat myös asiakkaalle puolueettoman toimijan antaman arvion osaamisen perustasosta.

Miksi Amazon Web Services? Panostammeko Microsoft Azure- tai Google Cloud Services -osaamiseen?

Pilvipalveluissa on kolme selkeästi vahvinta palveluntarjoajaa, joista suurimpana on Amazon Web Services, ja sitä seuraavat Microsoft Azure ja Google Cloud Services (GCS). Tästä syystä AWS on ollut meille järkevä kohde osaamisen kehittämiseen. Luonnollisesti myös asiakkaidemme tekemät valinnat ovat ohjanneet suurempaa keskittymistämme AWS-pilvipalveluun. Tulevan talven aikana tehtävät asiakastoteutukset tuovat mukanaan myös Azure- ja GCS-pilvipalvelujen hyödyntämisen, ja tavoitteenamme onkin saavuttaa talven aikana sertifiointeja myös Azure- ja GCS-ympäristöissä.

Pitkä projekti voi passivoida osaamisen kehittymisen – sertifiointi ylläpitää sitä

Monesti ajatellaan, että projektit ovat erinomaisia osaamisen kehittymisen kannalta. Useimmiten ne ovatkin, mutta monessa tapauksessa tekeminen voi olla hyvin kapealla osaamisalueella. Haasteelliseksi voi osoittautua oman osaamisen kehittäminen myös projektin ulkopuolella. Ongelmaa esiintyy erityisesti nopeasti kehittyvillä alueilla, kuten tällä hetkellä pilvipalveluympäristössä. Osaaminen voi jäädä jälkeen seuraavan projektin tarpeiden kannalta, jolloin siirtyminen uuteen projektiin ei ole sujuvaa. Tämänkaltaisessa tilanteessa sertifioinnit voivat olla hyvä työkalu ohjaamaan osaamisen ylläpitämistä. Sertifioinnit ovat hyödyllisiä osaamisen kehittämisessä ja laajentamisessa uudelle alueelle, sillä ne asettavat oppimiselle selkeän tavoitteen ja aikataulun.

Sertifioinnit asettavat oppimiselle selkeän tavoitteen ja aikataulun.

AWS-sertifioinnit hyödyttävät myös asiakasta

AWS käsittää 129 palvelua, eivätkä AWS-sertifioinnit vielä yksinään ole tae yksittäisen palvelun syväosaamisesta, mutta ne ovat kuitenkin työkalu osoittamaan asiakkaalle kykyä tarjota konsultointia AWS:n teknologioiden hyödyntämiseen ohjelmistokehityksessä. Sertifioinnit auttavat ratkaisemaan mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: 

  • Miten rakennetaan tietoturvallisia sovelluksia?
  • Mitä AWS-palvelua kannattaa käyttää kuhunkin käyttötarkoitukseen?
  • Miten AWS:n eri palvelut liittyvät toisiinsa?
  • Miten yrityksen omassa datakeskuksessa olevat järjestelmät kannattaa siirtää pilvipalveluihin?
  • Millä keinoin kustannuksia hallitaan pilvipalveluissa?
  • Miten pilvipalvelua voi hyödyntää esim. vähentämään palvelunestohyökkäysten vaikutusta verkkopalveluun?

Edellisessä blogitekstissäni listasin hyviä lähteitä mm. AWS-teknologioiden opiskeluun, ja vinkkejä AWS-sertifiointikokeisiin valmistautumiseen on listattuina myös toisessa blogitekstissämme.

Tällä hetkellä haemme lisää mm. sertifioinneista kiinnostuneita pilviteknologiaosaajia joukkoomme. Katso avoimet työpaikkamme ja kerro meille osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi, niin keskustellaan tarkemmin, millaisia työtehtäväsi meillä voisivat olla.

Marco Ylitörmä