LEARN IT

VALMENNUSMUOTOINEN 
KOULUTUSOHJELMA 
OHJELMISTOALAN OSAAJILLE

LEARN IT

VALMENNUSMUOTOINEN
KOULUTUSOHJELMA
OHJELMISTOALAN OSAAJILLE

YLEISTÄ KOULUTUKSESTA

LearnIT on ohjelmistoalan osaajille tarkoitettu uudenlainen, valmennusmuotoinen työvoimakoulutusohjelma. Työvoimakoulutuksen ideana on päivittää tai syventää osallistujien osaaminen nykyaikaisten ohjelmistoprojektien vaatimalle tasolle ja työllistää heidät alan tehtäviin Pirkanmaalle.

Osallistujat pääsevät mukaan käytännönläheisiin, todellisiin tuotekehitysprojekteihin ja työskentelevät heti koulutuksen alusta alkaen tiiviisti rekrytoivien yritysten kanssa. Työskentely tapahtuu kokeneiden ohjelmisto-osaajien ohjauksessa ja useamman henkilön tiimeissä, joissa osallistujat jakavat yhdessä oppimaansa ja saavat näin jatkuvaa vertaistukea työskentelyyn.

Ohjelman kouluttajana toimii ohjelmistotalo BearIT Oy ja koulutus tapahtuu osin BearIT:n omissa tiloissa, minkä ansiosta osallistujat pääsevät opiskelemaan ja työskentelemään asiantuntevan ohjelmistotalon tukemana. Koulutusohjelma muodostuu lähiopetuspäivistä ja työskentelypäivistä, ja tavoitteena on, että ohjelman jälkeen osallistujat työllistyvät johonkin ohjelmassa mukana olevista yrityksistä.

PÄÄSYVAATIMUKSET

Osallistujiksi haetaan ohjelmistoalan työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä, joilla on aito halu ja kykyä oppia ja omaksua uudenlaisia teknologioita – niin nuoria, työuransa alussa olevia ohjelmisto-osaajia kuin alan kokeneita konkareita. Työskentely tapahtuu 3-5 henkilön tiimeissä. Koulutusohjelmaan valitaan 15-20 osallistujaa, ja koulutus käynnistyy heti, kun sopivat henkilöt on valittu.

TYÖSKENTELYTAVAT

TYÖVOIMAKOULUTUS TOTEUTETAAN OHJATTUNA VALMENNUKSENA TAMPEREELLA

Työskentelytapoina ovat

  • itseopiskelu
  • tiimityöskentely
  • harjoitusprojektit
  • ohjaava valmennus
  • todelliset tuotekehitysaihiot

Jokaiselle osallistujalle räätälöidään oma oppimis- ja kehityspolku, joka perustuu ajankohtaisiin kehitysteemoihin, omaan työhistoriaan sekä kiinnostuksen kohteisiin.

URAPROFIILIT

Mahdollisia yksilöllisiä uraprofiileja ovat esimerkiksi ohjelmistokonsultti, web-ohjelmistosuunnittelija, fullstack-kehittäjä sekä integraatio-, DevOps- tai BI/analytiikka-asiantuntija.

Rekrytoivina yrityksinä ohjelmassa ovat mm. AtoZ, Eatech, Netum, Quva, Tecnotree ja Visma Consulting.

HAKEMINEN

Seuraavasta koulutuksesta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja koulutuksesta saat ohjelman yhteyshenkilöltä Anne Tervakarilta (anne.tervakari@bearit.fi).

 

”LearnIT-koulutus on loistava valinta IT-alalla työskennelleelle henkilölle, joka tarvitsee päivitystä osaamiseensa. Koulutus on riittävän pitkä, jotta asioihin ehtii kunnolla paneutua. Samalla koulutuksessa tapaa samassa tilanteessa olevia henkilöitä, joiden kanssa on mahdollista vaihtaa kokemuksia ja saada vertaistukea.”

Lue lisää pilottiprojektiin osallistuneen kokemuksista!

BearIT