Kartoitus: ICT-alalle tarvitaan laaja-alaisia koulutusratkaisuja työllisyyden edistämiseksi

Kartoitus: ICT-alalle tarvitaan laaja-alaisia koulutusratkaisuja työllisyyden edistämiseksi

Monilta ICT-alan työnhakijoilta puuttuu osaamista ohjelmistoalan perustyökalujen käytöstä sekä modernin ohjelmistokehityksen teknologioista ja toimintamalleista, mikä hankaloittaa merkittävästi työllistymistä alan tehtäviin. Perinteinen rekrytointikoulutus ei välttämättä riitä täydentämään puuttuvaa osaamista.

Suuri osa pirkanmaalaisista ICT-alan työnhakijoista kokee puutteet tiettyjen ohjelmistokehityksen teknologioiden ja ohjelmointikielien osaamisessa suurimmaksi haasteeksi työllistymisen kannalta. Tämä käy ilmi ohjelmistoyritys BearIT Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä toteuttamasta ICT-alan työnhakijoiden osaamiskartoituksesta. Kartoituksen tavoitteena oli selvittää ICT-alan hakijoiden näkemyksiä siitä, mitkä tekijät hankaloittavat heidän työllistymistään ICT-alalle ja millaista tukea he kokevat tarvitsevansa työllistyäkseen alan tehtäviin. 

Kartoituksessa vastaajat arvioivat osaamistaan eri ohjelmistokehityksen teknologioista ja menetelmistä taitotasoasteikolla. Kautta linjan suurimmalta osalta vastaajista puuttui oman arvionsa mukaan ammattilaistason osaaminen eri osa-alueisiin (joita olivat mm. ohjelmistotuotanto, ohjelmointikielet ja -teknologiat, infra- ja pilvipalvelut sekä palvelutuotanto) liittyvistä taidoista. Ammattilaistaidon osaamisella tässä yhteydessä tarkoitetaan osaamista, jota pystyy hyödyntämään itsenäisesti työssä. 

Osaamisen kehittämistarpeet erityyppisiä

Kartoituksen tuloksena tunnistettiin neljä eri työnhakijaryhmää. Ensimmäiseen ryhmään luettiin kuuluviksi ulkomaalaistaustaiset työnhakijat, joiden joukossa on varsin osaaviakin henkilöitä, mutta joiden keskeisenä työllistymisen esteenä on puutteellinen suomen kielen taito. Toisen ryhmän muodostavat kokeneet osaajat, joilla haasteena on teknologiaosaamisen vanhentuminen ja puutteellinen tuntemus tämän päivän ohjelmistokehityksen toimintamalleista ja projektinhallinnan menetelmistä. Kolmannen ryhmän muodostavat vastavalmistuneet. Heidän haasteenaan on useimmiten se, että koulutuksessa opiskeltu tieto ja opiskeluprojekteissa hankittu kokemus ei vastaa riittävän hyvin työelämän tarpeisiin. Neljäntenä ryhmänä ovat alanvaihtajat, joka on hyvin heterogeeninen joukko työnhakijoita ja joilla myös osaamisen kehittämistarpeet ovat varsin moninaiset.

Valtaosaa vastaajista (84 prosenttia) kiinnostikin osaamisen kehittäminen lisä- tai uudelleenkouluttautumalla. Erityisesti vastaajia kiinnosti lisäkoulutus, jonka puitteissa on mahdollisuus päivittää ja täydentää aiempaa osaamistaan ja johon sisältyy mahdollisuus käytännön harjoitteluun esimerkiksi työssäoppimisen puitteissa. 

– Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi ICT-alalle tarvitaan erityyppisiä, laaja-alaisempia ja pitkäkestoisempia koulutusratkaisuja. Tarvitaan koulutusta, jossa koulutettavat pääsevät aidosti soveltamaan oppimaansa käytäntöön sekä harjoittamaan tiimityöskentely- ja projektityötaitojaan tosielämän ohjelmistokehitysprojekteissa esimerkiksi työssäoppimisjakson aikana. Toisaalta suuri osa ICT-alan työnhakijoista vaikuttaa tarvitsevan laaja-alaisempaa ammatillisen osaamisen päivittämistä kuin mitä esimerkiksi perinteisten rekrytointikoulutusten puitteissa on mahdollista kouluttaa, BearIT:n toimitusjohtaja Teemu Karhu summaa.

Uudenlaisia ratkaisuja työllisyyden edistämiseen

Kartoituksessa hyödynnettiin BearIT:n kehittämää digitaalista OSKAR-osaamiskartoitustyökalua, joka on tarkoitettu henkilön osaamisen ja osaamisen kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Yritys käyttää työkalua mm. osana IT-alan osaajille tarkoitettuja LearnIT-valmennuksiaan. Rekrytoivina koulutuksina toteutettavat LearnIT-valmennukset tähtäävät puuttuvan IT-alan osaamisen täydentämiseen yritystarpeiden pohjalta räätälöitävien sisältöjen avulla lähiopetus- ja työssäoppimisjaksoilla.

BearIT Oy ja Pirkanmaan ELY-keskus toteuttivat ICT-alan osaamiskartoituksen yhteistyönä lokakuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Kartoitukseen vastasi 232 henkilöä 344 kutsutusta henkilöstä. Valtaosalla vastaajista oli ICT-alan korkeakoulututkinto, ja he kokivat tämän hetkisen pohjakoulutuksensa olevan ajankohtainen työmarkkinoilla. Kartoituksen loppuraportti on luettavissa Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa

 

Lisätiedot

Teemu Karhu

toimitusjohtaja, BearIT Oy

044 337 5775

teemu.karhu@bearit.fi

 

Kovaa osaamista pehmein arvoin. BearIT Oy on ohjelmisto- ja työelämäpalveluihin keskittynyt moderni asiantuntijayritys. Meitä leimaa poikkeuksellisen mittava kokemus digitalisaatiosta sekä ainutlaatuinen kyky tunnistaa osaamista. Hyödynnämme niitä ennakkoluulottomasti uusien, hyvää tekevien ratkaisujen kehittämisessä. Meille on myönnetty Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit. 

Jaa artikkeli:

Tuoreimmat jutut:

Oletko kiinnostunut palveluistamme?

Ratkomme digitaalisuuden haasteita innovatiivisesti ja luotettavasti.