Hyvin menestynyt LearnIT-koulutus saa jatkoa – haku käynnissä nyt

Vuonna 2016 ohjelmistotalo BearIT toteutti uudenlaisen, valmennusmuotoisen työvoimakoulutusohjelman ICT-alan työttömille ja työttömyysuhan alaisille osaajille. Työvoimakoulutusohjelmassa osallistujat pääsivät opettelemaan ohjelmistoalan viimeisimpiä teknologioita ja osallistumaan oikeisiin tuotekehitysprojekteihin.

LearnIT-ohjelman pilottiprojekti osoittautui menestyksekkääksi: 90 prosenttia ohjelman osallistujista työllistyi ohjelman aikana tai heti sen jälkeen. Yksi pilottiprojektin osallistujista kertoo LearnIT-koulutusohjelman toimineen hyvänä alkusysäyksenä ohjelmistoalan tehtäviin työllistymisessä.

– LearnIT-koulutus on loistava valinta IT-alalla työskennelleelle henkilölle, joka tarvitsee päivitystä osaamiseensa. Koulutus on riittävän pitkä, jotta asioihin ehtii kunnolla paneutua. Samalla koulutuksessa tapaa samassa tilanteessa olevia henkilöitä, joiden kanssa on mahdollista vaihtaa kokemuksia ja saada vertaistukea.

”LearnIT-koulutus on loistava valinta

IT-alalla työskennelleelle henkilölle, joka tarvitsee päivitystä osaamiseensa.”

Koulutusohjelman toimivuus perustuu osallistujan mielestä myös koulutusta järjestävän BearIT:n kokemukseen ja asiantuntemukseen sekä kontaktiverkostoihin.

– LearnIT eroaa monista muista koulutuksista siinä, että sen järjestäjä BearIT omaa pitkän käytännön kokemuksen IT-alalla toimimisesta. Näin koulutuksen järjestäjällä on aivan erilainen kokemus ja näkemys auttaa koulutukseen valittuja työllistymään. BearIT:n järjestämä koulutus on siinäkin mielessä erittäin hyvä paketti, että yrityksen toimitusjohtaja Teemu Karhulla on laaja kontaktiverkosto, jonka ansiosta hän pystyy auttamaan ihmisiä työllistymään moniin yrityksiin.

”LearnIT eroaa monista muista koulutuksista siinä,

että sen järjestäjä BearIT omaa pitkän käytännön kokemuksen IT-alalla toimimisesta.”

LearnIT käynnistyy jälleen – mukana useita ohjelmistotaloja

Nyt LearnIT-ohjelma on jälleen käynnistymässä, ja mukaan haetaan ICT-alan osaajia – niin työuransa alussa olevia nuoria kuin kokeneita konkareita. Tavoitteena on, että osallistujat työllistyvät johonkin ohjelmassa mukana olevista yrityksistä.

– Hyvin onnistuneen pilottiprojektin ansiosta uskallamme odottaa ohjelmalta jälleen hyviä tuloksia. Tärkeintä on, että ohjelman avulla saadaan laajennettua osallistujien osaamista ja sitä kautta työllistettyä alan työttömiä osaajia. Samalla pystytään vastaamaan paremmin alan työvoimapulaan, Teemu Karhu toteaa.

”Tärkeintä on, että ohjelman avulla saadaan laajennettua osallistujien osaamista

ja sitä kautta työllistettyä alan työttömiä osaajia.”

Rekrytoivina yrityksinä ohjelmassa on tällä kertaa mm. Cinia, Eatech, Intopalo ja MukavaIT. Osallistujat työskentelevät koko koulutusohjelman ajan pienissä, muutaman hengen tiimeissä ja todellisten tuotekehitysprojektien parissa – alan kokeneiden ammattilaisten tuella.

Ohjelmaan voi hakea mukaan nyt, ja se käynnistyy loppuvuodesta 2017 heti, kun sopivat osallistujat on saatu valittua. Tärkein kriteeri ohjelmaan valittaville on kyky ja halu omaksua uudenlaisia ohjelmistoteknologioita ja -menetelmiä.

Lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät ohjelman verkkosivuilta.