Tiedote: 90 % työllistyi muuntovalmennuksen pilottiprojektin avulla

90 % OSALLISTUJISTA TYÖLLISTYI MUUNTOVALMENNUKSEN PILOTTIPROJEKTIN AVULLA

Kilpailu ohjelmistokehittäjistä on kovaa. Ohjelmistokehittäjiä rekrytoidaan niin it-taloihin kuin perinteisten yritystenkin it-osastoille. Samaan aikaan alan konkareita on työttöminä, sillä heidän teknologinen osaamisensa on päivittämättä.

Kokeneiden ohjelmistoalan ammattilaisten taitojen päivittämiseen tähtäävä koulutusohjelma Learn IT oli menestys. 90 % osallistuneista ohjelmistokehittäjistä sai oman alansa työpaikan koulutuksen aikana tai heti sen jälkeen. Learn IT oli työttömien tai työttömyysuhan alla olevien ICT- ja ohjelmistoalan ammattilaisten muuntovalmennukseen räätälöity pilottiprojekti.

”Kurssi suunniteltiin kustannustehokkaaksi ja osasin odottaa hyviä tuloksia, mutta kyllä 90 prosenttia silti yllätti. Se on huikea työllistymisaste keski-ikäisille ohjelmistokehittäjille”, sanoo pilottihankkeen vetäjä Teemu Karhu.

RYHMÄVOIMAA DIGITAALISESSA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

Vuoden 2016 aikana toteutetussa pilottiprojektissa kokeiltiin uutta tapaa päivittää konkareiden osaaminen tämän päivän ohjelmistotalojen tarpeisiin. Kaikki kahdeksan ohjelmistokehittäjiä palkannutta pk-sektorin ohjelmistoyritystä ovat alan nuoria ja moderneja toimijoita. Muuntokoulutettuja palkkasivat muun muassa M-Files, Steamlane ja Wirepas.

”Saimme palkattua juuri meidän tarpeisiimme sopivan henkilön. Muuntovalmennus on mainio tapa päivittää konkareiden osaamista, sillä käytettävät teknologiat muuttuvat jopa vuoden sykleissä”, toteaa Wirepas Oy:n tuotekehitysjohtaja Kari Pihl.

Jokaiselle osallistujalle räätälöitiin heidän osaamistasonsa ja tavoitteidensa mukaiset digitaaliset koulutusohjelmat. Uusilla opeilla toteutettiin käytännönläheinen projektityö kolmen hengen ryhmissä. Koulutus kesti viisi kuukautta ja kursseja järjestettiin kolme.

Muuntovalmennukseen oli kymmeniä hakijoita jokaista koulutuspaikkaa kohden. Valintaprosessin hoiti Pirkanmaan TE-toimisto yhteistyössä kouluttajien kanssa. Hankkeen rahoitti Euroopan globalisaatiorahasto.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Teemu Karhu

044 337 5775

teemu.karhu@bearit.fi

bearit.fi

BearIT Oy on tamperelainen ohjelmistotalo, jonka ohjelmistokehittäjien keski-ikä on noin 50 vuotta ja jokaisella heistä on vähintään 20 vuotta kokemusta alalta. BearIT palkkaa pääsääntöisesti työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia ohjelmistokehittäjiä ratkomaan asiakkaidensa digitaalisia haasteita.