LearnIT-valmennus Helsingissä: Asiantuntijatyö vaatii luovuutta keksiä ratkaisuja

LearnIT lukuina

  • ICT-alan osaajia valmennettu ohjelmistoalan yritysten tarpeisiin vuodesta 2016
  • Valmennettavista 90% työllistynyt
  • Osallistujien antama yleisarvosana 4,4 (asteikolla 1-5)

Lue lisää

Ensimmäistä kertaa Helsingissä startanneen LearnIT-valmennuksen rekrytoivana yrityksenä toimii Comiq Oy ja tavoitteena on, että valmennukseen valitut osaajat kehittyvät testauksen ja laadunvarmistuksen tehtäviin kevään 2019 aikana.

“On ollut ihanaa, kun tulee täysin uutta asiaa ja todella oppii myös uutta. On ollut kyllä mielenkiintoista. Haluan aina kehittää ja luoda parempia ratkaisuja. Koin, että täytän ehdot ja päätin hakea mukaan LearnIT:hen”, kommentoi LearnIT-valmennuksen osallistuja Rea Kankare. Hän on tehnyt rohkean loikkauksen työurallaan ja päättänyt siirtyä takaisin IT-alalle lähes kymmenen vuoden jälkeen.

Samassa valmennuksessa mukana oleva Juha Saranen lisää, että “valmennuksen sisällöt ovat vaikuttaneet mielenkiintoisilta ja on myönnettävä, että on oppinut paljon asioita. Nyt valmennusta on takana vajaa kaksi kuukautta ja olen kokenut tämän hyödylliseksi ja tuntuu, että oikeasti halutaan työllistää.”

Kaikki lähtee osaamisen tunnistamisesta

Sitran teettämässä selvityksessä Välähdyksiä tulevaisuudesta Marjaana Toiminen huomauttaa, että ”Oman työidentiteetin arviointi ei ole helppoa, eikä murroksen mukainen taitojen päivityskään. On eri asia nähdä, että uteliaisuus ja kyky oppia uutta ovat tärkeimpiä ominaisuuksia tulevaisuudessa kuin ymmärtää, mitä ne itse kullekin tarkoittavat. Siihen tarvitaan tukea, jollaista on vielä toistaiseksi työelämässä vähän tarjolla.”

Juuri tästä syystä LearnIT:ssä huomioidaan valmennettavien osaaminen ja kokemuspohja, niiden kautta yhdessä määritellään osaamistarpeita. Käytämmekin alussa reilusti aikaa osaamisen kartoittamiseen, määrittelyyn ja kiteyttämiseen:

  • Mitä todella osaan?
  • Missä minun on tärkeää kehittyä?
  • Mistä asioista ja teemoista motivoidun suhteessa tulevaan työtehtävään?

Valmennettavat Rea ja Juha kommentoivat, että valmennuksen alussa tuli paljon uutta ja pää oli välillä pyörällä, kunnes asiat alkoivat selvitä pala palalta. “Nyt rupeaa itsekin näkemään, mitä kaikkea olisi tärkeää osata ja mitä haluaisin kehittää omaan työkokemukseen ja osaamiseen peilaten“, kommentoi Rea.

LearnIT valmentaa sietämään työelämän nopeita muutoksia

Nopeasti muuttuvissa ympäristöissä, joissa ei voi valmiiksi tietää, ennakoida tai suunnitella kaikkea, on pystyttävä löytämään olennainen ja kokonaisuuden kannalta merkittävä. Tämä vaatii kaaoksen ja epävarmuuden sietämistä. Asiantuntijatyössä vaaditaan aloitteellisuutta selvittää asioita ja keksiä ratkaisuja, eikä valitettavasti aina löydy henkilöä, joka osaisi suoraan sanoa, miten tilanteessa tulisi edetä.

Tärkeää on myös oppia kysymään ja löytämään tiedonlähteitä eri ympäristöistä ketterästi. Tähän LearnIT-valmennuksessa tähtäämme. Ei pureskella asioita liian valmiiksi valmennettaville, se ei edistä oppimista. Kannustamme ja tuemme oikeassa kohtaa sekä jätämme tilaa dialogille ja reflektoinnille. Jaamme tietoa nykyisistä työkaluista, menetelmistä ja toimintamalleista kokeneiden asiantuntijoiden avulla tiiviissä yhteistyössä rekrytoivien yritysten kanssa. Valmennuksessa on keskitytty paljon ketterän kehittämisen menetelmiin. Mutta vasta kun valmennettava pääsee tutustumaan ja kokeilemaan, oppii hän soveltamaan niitä käytännössä. Soveltamisen taito onkin juuri se avainsana: kuinka hyödyntää ja soveltaa menetelmiä ja työkaluja eri tilanteissa.

“Me opiskellaan ihan oikeita asioita, mitä tarvitaan meidän tulevassa roolissa. Ei mitään arvauksia. Tämä on räätälöity yrityksen tarpeisiin ja meidän vaihtelevat taustat huomioiden. Ja tuohan tämä tiettyä arkirytmiä ja asioita kerrataan. Eikä tartte nollasta lähteä, kun kaikilla on kokemusta IT-alalta”, kertoo Juha.

“Mulla on hyvä tunne työllistymisestä”

Molemmat valmennettavat ovat luottavaisia työllistymisen suhteen jo tässä vaiheessa valmennusta.

“Olen hyvin optimistinen. Minulle on jo heitetty kysymystä, minkä tyyppisissä projekteissa haluaisin olla mukana”, kertoo Juha. “Testauksen ja laadunvarmistuksen tehtäviin tullaan tarvitsemaan erilaisia persoonallisuuksia. Tässä on aikaa oppia lisää, eikä kukaan oleta, että me ollaan valmiita kaikkeen eikä tullakaan täysin valmiiksi, vaan työ opettaa tekijäänsä. Oppiminen jatkuu varmasti läpi uran, koska aina tulee uutta omaksuttavaa, mutta varmasti myös aiemmasta työkokemuksesta on hyötyä ja siihen voi peilata uutta. Tuleehan myös alalla työskenteleville jatkuvasti päivitettäviä asioita. Mulla on hyvä tunne työllistymisestä”, lisää Rea.

LearnIT-valmennus Helsingissä

LearnIT-valmennuksen koordinaattori Leena Eerola