Elokuva-analyysi työhyvinvoinnin kehittämisen apuna

Elokuva-analyysi työhyvinvoinnin kehittämisen apuna

elokuva-analyysi työhyvinvoinnin kehittämisen apuna

 

Olemme tänä vuonna mukana työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävässä DRAMA-hankkeessa. Ensimmäinen yhteinen DRAMA-päivämme oli syyskuussa 2020 etäyhteyden välityksellä.

Katsoimme yhdessä työporukan ja hankkeen vetäjien kanssa kohtauksia elokuvasta Housut pois! (The Full Monty). Tarkastelumme kohteena olivat päähenkilöiden väliset jännitteet ja vuorovaikutussuhteet. Niiden avulla pohdimme erityisesti asiantuntijatyötä ja tiimityöskentelyä, ja päivän tavoitteena oli löytää oivalluksia, joita voisimme hyödyntää omassa työssämme. Keskustelimme elokuvan kohtauksista sekä koko osallistujajoukon kesken että myös pienemmissä keskusteluryhmissä.

Mitä oivalluksia sitten löysimme?

Tiimityöstä: Projektit sujuvat ja parhaisiin lopputuloksiin päästään, kun tuetaan muita tiimiläisiä ja kommunikaatio projektin sisällä toimii. Tärkeää on myös, että projekti jatkuu, vaikka kaikki jäsenet eivät olisikaan siinä koko projektin ajan mukana. Yhteisen tavoitteen ja päämäärän tunnistaminen on tiimin kannalta erittäin tärkeää. Tiimin on siis puhallettava yhteen hiileen ja tiimijäsenten osattava myös asettua toisten asemaan. Hyvässä tiimissä on psykologisesti turvallinen ympäristö, jossa asioita uskalletaan sanoa ääneen, ja tärkeää on myös, että jokainen voi tulla tiimiin omana itsenään. Jokaista tiimin jäsentä on arvostettava sellaisena kuin on.

Yksilöistä: On hyvä tunnistaa omat vahvuutensa, pyrkiä toimimaan niiden mukaan ja tunnistaa myös hetket, jolloin kannattaa pyytää apua. Toisaalta usein kannattaa luottaa omaan visioon tai ideaan, kun se tuntuu kokeilemisen arvoiselta. Työyhteisön jäsenet voivat kehittyä niin omissa tehtävissään kuin myös niiden ulkopuolella. Uusiin projekteihin on helppo heittäytyä, kun oma hyvinvointi niin työssä kuin vapaa-ajalla on tasapainossa.

Elokuva-analyysi menetelmänä

Kävimme elokuvan päätteeksi lyhyen palautekeskustelun hankkeen vetäjien kanssa ja keskustelimme kokemuksistamme. Yleisesti ottaen elokuva-analyysiä pidettiin kiinnostavana ja uudenlaisena työkaluna vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Etäyhteys toki asetti omat haasteensa ja rajoituksensa elokuvan katselulle ja keskusteluille, ja varmasti kaikkein eniten kokemuksesta olisi saanut irti kasvotusten. Kaiken kaikkiaan DRAMA-iltapäivä oli kuitenkin kiinnostava kokemus ja antoi uudenlaisia näkökulmia.

DRAMA-hanke jatkuu vuoden 2021 kevääseen saakka.

Lisää kokemuksiamme DRAMA-hankkeesta luvassa vielä myöhemmin! Lue sillä välin muita kuulumisiamme blogistamme.

Jaa artikkeli:

Tuoreimmat jutut:

Oletko kiinnostunut palveluistamme?

Ratkomme digitaalisuuden haasteita innovatiivisesti ja luotettavasti.