Vastuullisuus

Vastuullisuus

Arvomme ovat asiantuntijuus ja työllistyminen, ja visionamme on kasvaa kestävästi, työpaikat edellä. Arvomaailmaamme pohjautuvat myös tekomme vastuullisuuden eteen. Etsimme jatkuvasti tapoja tehdä yhä vastuullisempaa liiketoimintaa ja haluamme kehittää toimintaamme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävämmäksi. 

Vuonna 2020 meille myönnettiin Yhteiskunnallisen yrityksen merkki osoituksena sosiaalisen vastuullisuuden ja työllisyyden eteen tekemästämme työstä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin mukaisesti suurin osa liikevoitostamme käytetään yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen, uudenlaisten työllistymisratkaisujen kehittämiseen. 

Vuonna 2021 jatkamme projektejamme työllisyyden edistämisen eteen. Sen lisäksi aiomme keskittyä vielä enemmän ekologisesti vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä etsiä uusia tapoja henkilöstömme hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisäksi aiomme kehittää myös vastuullisuudesta raportointia, ja vuodesta 2021 teemme toiminnastamme myös vuosikertomuksen vuosittain.

Työllistyminen ja asiantuntijuus liiketoimintamme pohjana

Edistämme työllistymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä, ja työllistyminen on meille tärkeä arvo. Autamme ihmisiä uusille urille omalla asiantuntijuudellamme niin IT-alasta ja uusien digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksista kuin valmennuksesta ja työllisyyspalveluista.

Toteutamme IT-alan rekrytoivia koulutuksia ja valmennusohjelmia. Ohjelmistamme työllistyy keskimäärin 80–90 prosenttia osallistujista. Lisäksi kehitämme uudenlaisia digitaalisia työkaluja ammatillisen osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen tueksi. Esimerkiksi OSKAR-osaamiskartoitustyökalumme on käytössä useissa, työllisyyden edistämiseen tähtäävissä hankkeissa ja olemme kehittäneet myös täysin uudenlaisen digitaalisen valmennuspalvelun työllistymisen tueksi. 

Työllistyminen ja asiantuntijuus ovat meille tärkeitä arvoja myös rekrytoinnissa. Ikä ei ole meille palkkaamisen peruste, vaan osaaminen ja motivaatio ratkaisevat. 

Monimuotoinen henkilöstö, tiivis työyhteisö

Vuoden 2020 elokuussa henkilöstöstämme 66 prosenttia oli miehiä, 32 prosenttia naisia ja 0 prosenttia muunsukupuolisia. Työntekijöiden keski-ikä tällä hetkellä on noin 45 vuotta. Henkilöstömme koulutus- ja osaamistaustat koostuvat monien eri alojen yhdistelmistä. 

Tulevaisuudessa haluamme rekrytoinneissamme painottaa yhä vahvemmin monimuotoisuutta. Kokeilemme ja kehitämme uusia tapoja yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi. Panostamme säännölliseen tiedonkulkuun ja informaation jakamiseen, ja tarjoamme tähän tarvittavat työkalut.

Vastuullinen työnantaja

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille kaiken toiminnan pohja, ja siksi kiinnitämme siihen huomiota eri tavoin. Tarjoamme mm. poikkeuksellisen kattavat työterveyspalvelut työntekijöillemme, ja kehitämme työterveys- ja hyvinvointipalveluja yhdessä työterveyshenkilöstön kanssa. Vuoden 2019 lopussa tehdyssä henkilöstökyselyssä työntekijämme arvioivat työhyvinvoinnin eri osa-alueita seuraavasti: työn tavoitteiden ja odotusten selkeys ja ristiriidattomuus sai arvosanan 3,9/5, palautuminen työssä 3,56/5, yhteistyön sujuvuus työyhteisössä 4,54/5, työn ja omien arvojen yhteensopivuus 4,33/5, osaaminen 4,09/5 ja työn imu 3,61/5. Tavoitteenamme on jatkossa toteuttaa työhyvinvointikyselyjä säännöllisesti, jotta pystymme seuraamaan työhyvinvoinnin kehittymistä pidemmällä aikavälillä.

Panostamme myös jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Työntekijöidemme vapaassa käytössä on verkko-oppimisympäristö, joka sisältää satoja verkkokursseja monipuolisesti eri aiheista. Tuemme myös mm. sertifiointikokeiden suorittamista ja muita koulutuksia, ja kiinnitämme asiakasprojekteissamme erityistä huomiota siihen, että ne myös itsessään kehittävät työntekijöidemme osaamista.

Vastuullisuus on otettu huomioon myös henkilöstöhallinnon dokumenteissa. Olemme laatineet yrityksellemme mm. varhaisen tuen mallin sekä ohjeistuksen epäasiallisen kohtelun ja häirinnän varalle, ja nämä olemme käyneet läpi yhdessä koko henkilöstön voimin. Aiomme laatia myös eettisten periaatteiden ohjeistuksen. 

Annamme kaikille työntekijöillemme mahdollisuuksia osallistua toimintamme kehittämiseen. Yhteisiä asioitamme ja toimintatapojamme kehittämään olemme esimerkiksi perustaneet yrityskulttuurityöryhmän, johon kuka tahansa työntekijöistämme voi liittyä mukaan. 

Kaikki työmme tehdään kotimaisen osaamisen voimin Avainlippu-merkin edellyttämällä tavalla. Kiinnitämme erityistä huomiota myös yhteistyökumppaneidemme vastuullisuuteen, ja suosimme kotimaisia yhteistyökumppaneita.

Ekologinen vastuullisuus

Toimistomme sijaitsevat keskeisillä paikoilla, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kaikki uudet hankinnat teemme harkiten. Pyrimme välttämään turhan materiaalin hankkimista ja tekemään vain välttämättömät hankinnat. Valitsemme ekologisempia ja kestävämpiä vaihtoehtoja aina, kun se on mahdollista. Nämä periaatteet huomioimme myös yrityskulttuurityöryhmämme toiminnassa.

Omien palveluidemme ja uusien tuotekehitysprojektien kautta digitalisoimme toimintatapoja ja siten voimme kehittää ekologisesti kestävämpiä ratkaisuja ja palveluja, jotka ovat saatavilla kaikille ajasta ja paikasta riippumatta.

Vuodesta 2021 lähtien tavoitteenamme on kiinnittää enemmän huomiota toimintamme ympäristövaikutuksiin, etsiä uusia ekologisempia työskentelytapoja ja kannustaa henkilöstöämme ympäristöystävällisyyteen.

 

 

Tuoreimmat jutut:

Oletko kiinnostunut palveluistamme?

Ratkomme digitaalisuuden haasteita innovatiivisesti ja luotettavasti.