BearIT Oy puitesopimustoimittajaksi ammatillisten työvoimakoulutusten valtakunnallisessa kilpailutuksessa

Ohjelmistoyritys BearIT Oy on yksi puitesopimustoimittajista ammatillisten työvoimakoulutusten valtakunnallisessa puitesopimusjärjestelyssä LearnIT-valmennuksellaan. Hankinnan kohteena ovat F.E.C-koulutusmallilla toteutettavat ammatilliset työvoimakoulutukset. Koulutukset kilpailutti Uudenmaan ELY-keskus valtakunnallisena tarjouskilpailuna myös muiden ELY-keskusten toimialueilla toteutettaviksi.

– Haluamme olla mukana kehittämässä ammatillista työvoimakoulutusta siihen suuntaan, että sillä pystytään tuottamaan entistä räätälöidympää osaamista ja työelämän tarpeisiin vastaavia ratkaisuja, BearIT Oy:n toimitusjohtaja Teemu Karhu toteaa.

Puitekilpailutuksen kohteena olivat seuraavat ammatilliset työvoimakoulutukset: ICT – järjestelmäpalvelut ja ohjelmistot, ICT – ohjelmistotuotanto, IT-palvelujohtamisen asiantuntijaohjelma, Testauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntijaohjelma sekä IoT-asiantuntija terveysteknologia-alalle. BearIT Oy on järjestänyt LearnIT-valmennustaan vuodesta 2016 lähtien, ja yritys pyrkii nyt laajentamaan palvelukonseptiaan.

– Rakennamme LearnIT-valmennuksemme sisällön aina yksilöidysti yritysten osaajatarpeiden ja hakijoiden osaamistaustojen pohjalta. Aiempien ohjelmiemme osallistujista 90 prosenttia on työllistynyt alan yrityksiin, joten tiedämme tämän mallin toimivan. Ohjelmistoyrityksenä tunnemme markkinan ja tunnistamme yritysten rekrytointitarpeet, Karhu kertoo.

BearIT Oy:n lisäksi kaikkiin koulutuksiin valittiin puitesopimustoimittajaksi Saranen Consulting Oy, ja IT-palvelujohtamisen asiantuntijaohjelmaan sekä IoT-asiantuntija terveysteknologia-alalle -ohjelmaan valittiin myös Aalto University Executive Education Oy. 

Puitesopimusjärjestely on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka, ja lisäksi varataan mahdollisuus kahteen optioon. 

 

Lisätietoja:

Mikä?

F.E.C-koulutusohjelma (Further Educated with Companies) on Uudenmaan ELY-keskuksen rekisteröimä tuotemerkki, jonka alla toteutetaan täydennyskoulutusta yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja yritysten kanssa. 

Kenelle?

Koulutus on suunnattu korkeasti koulutetuille/asiantuntijatehtävissä olleille työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. 

Miten toteutetaan? 

Työvoimakoulutuksena (kesto 6-8 kk), sisältäen laadukasta täydennyskoulutusta (n. 20-22 pv/koul.jakso) yhdessä yritysjakson kanssa. Tavoitteena on osallistujien nopea työllistäminen.

 

Lähde: https://toimistot.te-palvelut.fi/documents/244949/590221/FEC-esite/d3366b4c-7bc2-499a-9ecf-7236bdceff02