BearIT Oy ja Osaamisbotti Oy: Digitaalinen palvelu avuksi työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan

BearIT Oy:n kehittämän osaamiskartoitustyökalun avulla työnhakijan on mahdollista kartoittaa ja tehdä näkyväksi omaa ammatillista osaamistaan sekä rakentaa sen pohjalta ura- ja koulutuspolkuja. Osaamisbotti Oy:n kehittämän digitaalisen palvelun avulla työnhakijan on mahdollista tunnistaa osaamisen kehittämisen tarpeitaan ja löytää soveltuvia työ- ja koulutusmahdollisuuksia.

Ohjelmistoyritykset BearIT Oy ja Osaamisbotti Oy osallistuvat yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen järjestämään haastekilpailuun. Kilpailun tavoitteena on löytää innovatiivisia ja vaikuttavia palveluja, joilla ratkaistaan työvoiman saatavuushaasteita ja yritysten rekrytointiongelmia koko Pohjois-Savon alueella.

BearIT:n ja Osaamisbotin yhteistyössä kehittämän digitaalisen palvelun perustana toimivat sähköinen osaamiskartoitustyökalu sekä osaamisen kehittämistä ohjaava ja tekoälyä hyödyntävä chatbot. Palvelu on suunnattu niin työnhakijoille kuin työnantajille: työnhakija voi kartoittaa omia osaamisen kehittämisen tarpeitaan milloin tahansa, ja hakijan profiiliin perustuen palvelu suosittelee hakijalle soveltuvia työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Työnantaja voi esitellä palvelussa yritystään ja markkinoida avoimia työpaikkojaan esimerkiksi videosisällöin.

– Uudenlainen konsepti tuo yhteen niin työnhaun ja osaamisen kehittämisen kuin rekrytoinnin tukena toimivat digitaaliset ratkaisut. Palvelumme muodostaa työnantajien ja valmentavien koulutusten verkoston yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa, BearIT Oy:n toimitusjohtaja Teemu Karhu toteaa.

– Digitaalinen palvelumme mahdollistaa yksilöllisen osaamisen tunnistamisen ja hakijalähtöisen täsmäkouluttamisen palveluntuottajien kanssa. Siksi sillä pystytään aidosti vastaamaan työnhakijoiden ja työnantajien väliseen kohtaanto-ongelmaan, Osaamisbotti Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koistinen toteaa.

Aiemmin keväällä BearIT Oy valittiin palveluntuottajaksi ja Osaamisbotti Oy alihankkijaksi Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimassa Taidoilla töihin! -pilotissa, joka kuuluu ESR-rahoitteiseen INKA Satakunta -projektiin. Pilotissa etsitään ratkaisuja informaalin osaamisen tunnistamiseen ja kohtaanto-ongelmaan Satakunnassa. 

– Yhdessä Osaamisbotti Oy:n kanssa haluamme kehittää teknologiaa ja perinteisiä palveluja yhdistäviä ratkaisuja työmarkkinoiden haasteisiin valtakunnallisesti, Teemu Karhu kertoo.

 

Lisätietoja yrityksistä:

BearIT Oy on Tampereella ja Helsingissä toimiva yli 20 hengen ohjelmistotalo, joka pilvi- ja sovelluskehityksen ohella suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi valmennusmuotoista LearnIT-työvoimakoulutusta sekä kehittää työllistymistä edistäviä ratkaisuja.

www.bearit.fi

Osaamisbotti Oy on tamperelainen ohjelmistoyritys, joka kehittää digitaalista tekoälyä hyödyntävää palvelualustaa osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Osaamisbotin asiakkaita ovat esimerkiksi Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut ja valtiovarainministeriön koordinoima Aurora-verkosto.

www.osaamisbotti.fi