AWS-sertifioinnit osaamisen kehittämisen tukena

AWS

Teknologiajohtajamme Marco Ylitörmä kirjoitti aiemmin osaamisen kehittämisestä osana oman asiantuntijuuden ylläpitämistä. Yksi hyvä tapa vahvistaa ja syventää osaamista ovat erilaiset sertifioinnit, joita ohjelmistoalalla on eri palveluntarjoajilla eri osa-alueisiin keskittyviä.

Pilvipalveluympäristössä AWS eli Amazon Web Services on yksi keskeisimpiä toimijoita ja tarjoaa AWS-ympäristön eri osa-alueisiin keskittyviä ja eri tasoisia sertifiointeja. Associate-tason sertifioinnit (SysOps-, Solutions Architect- ja Developer-sertifioinnit) antavat laajan perustason katsauksen AWS:n palveluihin ja teknologioihin.

Associate-tason sertifioinnit antavat laajan perustason katsauksen AWS:n palveluihin ja teknologioihin.

AWS julkaisi kesäkuussa AWS Certified Developer – Associate -sertifiointikokeesta uudistetun version. Vanha versio on edellinen mahdollista suorittaa 19.11.2018 asti, ja sopivat opiskelukohteet kokeeseen valmistautumista varten riippuvatkin siitä, kumman version kokeesta aikoo suorittaa.

Uusi ja vanha koeversio eroavat toisistaan sekä kestoltaan että sisällöiltään. Vanhassa koeversiossa on 55 kysymystä ja 80 minuuttia aikaa kokeen suorittamiseen ja uudessa versiossa 65 kysymystä ja 130 minuuttia. Koeversiot koostuvat hieman erityyppisistä aihealueista.

Jaamme tässä omia kokemuksiamme vanhaan ja uuteen koeversioon valmistautumisesta ja vinkkejä sopivista opiskelulähteistä.

AWS Certified Developer ‒ Associate (vanha versio)

Pekka Eloranta

Valmistauduin kokeeseen suorittamalla Udemy-kurssin AWS Certified Developer – Associate 2018. Ajatuksenani oli katsoa kurssi ja tehdä harjoituskokeet ennen varsinaista sertifiointikoetta. Kun itse suoritin Udemyn kurssin, sen sisältö vaikutti vastaavan enemmän vanhan kokeen sisältöä. Kurssin sisältö on kuitenkin nyt päivitetty vastaamaan uutta koeversiota. Jos kurssin on ostanut jo ennen päivitystä, sen voi edelleen käydä läpi A Cloud Gurun ympäristössä. Kurssin sisältö vastasi muuten melko hyvin varsinaisen kokeen sisältöä, mutta esimerkiksi kokeessa vastaan tulleiden API-kutsujen nimiä ei käyty kaikenkattavasti kurssilla läpi. Nämä tulivat vastaan harjoituskokeissa, joita tein ennen varsinaista sertifiointikoetta.

Udemyllä on paljon erilaisia harjoituskokeita vanhaa koeversiota varten. Tein itse kaksi harjoituskoetta, joissa kummassakin oli 60 kysymystä. Harjoituskokeista oli suuri apu itse sertifiointikoetta ajatellen, sillä varsinaisessa kokeessa tuli monta kysymystä suoraan näistä Udemyn kokeista. Udemyn harjoituskokeet ovat siinäkin mielessä hyödyllisiä, että harjoituskokeista on mahdollista tarkistaa jälkikäteen, mitkä kysymykset olivat oikein tai väärin.

Lisäksi tein AWS:n reilut parikymppiä maksavan oman AWS Certified Developer Associate Practice Exam -harjoituskokeen. Harjoituskokeesta ei tullut yhtään kysymystä suoraan varsinaiseen sertifiointikokeeseen, mutta tämän harjoituskokeen tekemällä oppii melko hyvin sertifiointikokeen rakenteen. Tässä harjoituskokeessa ei ole mahdollisuutta tarkistaa jälkikäteen, mitkä kysymykset olivat oikein tai väärin. Joitain vinkkejä kokeeseen löytyi myös A Cloud Guru -sivuston keskusteluista.

AWS Certified Developer – Associate (Released June 2018) (uusi versio)

Marko Järnstedt

Valmistauduin kokeeseen opiskelemalla edellä mainittua kurssia, joka siis löytyy myös A Cloud Gurun sivuilta. A Cloud Gurun kurssi joko sisältää hiukan enemmän harjoituskysymyksiä kuin Udemyn kurssi tai päivittyy nopeammin kuin Udemyn vastaava. Mikäli aikoo suorittaa uuden koeversion, kannattaa käydä läpi ainakin seuraavat aiheet:

 • Developer Theory (CodeBuild, CodeDeploy, CodePipeline)
  • erilaiset käyttöönottotavat: In-place, Rolling ja Blue/Green Deployment
  • CodeDeploy ja sieltä AppSpec ’hooks’
 • CloudFormation
 • S3
 • KMS
 • Elastic Beanstalk  
 • Serverless
 • CloudWatch

Suosittelen tutustumaan myös AWS:n Exam Guide -oppaaseen. Sen avulla saa käsityksen, mistä osa-alueista koe koostuu ja mikä on niiden painotus kokeessa.

A Cloud Gurulla on 2,5 tunnin mittainen ja 37 luentoa sisältävä tehokas opiskelupaketti. Siinä myös verrataan eri sertifikaatteja keskenään ja opastetaan, mitä sertifikaatteja kannattaa suorittaa ja missä järjestyksessä. Kurssi on maksullinen ja edellyttää joko kuukausi- tai vuosijäsenyyttä tai kertamaksua. A Cloud Guru tarjoaa myös viikon mittaisen ilmaisen jäsenyyden, jonka aikana kaikki kurssit ja harjoituskokeet ovat vapaasti käytettävissä. Sekä A Cloud Gurulla että Udemyllä on käytössään myös mobiilisovellukset, jotka ovat näppäriä työkaluja paikasta riippumattomaan opiskeluun.

Uuteen koeversioon on tässä vaiheessa vielä melko rajallisesti harjoituskokeita, ja siksi valmistautuminen tähän kokeeseen on vanhaa versiota hankalampaa – tämä toki korjaantunee ajan myötä. Suurin osa sertifiointikokeessa vastaan tulleista kysymyksistä oli skenaariotyyppisiä.

Yllä mainitut harjoituskurssit ja harjoituskokeet ovat hyvä apu opiskeluun, ja sertifiointikokeeseen valmistautumiseen menee suunnilleen parin työviikon verran aikaa.

Sertifioinnista ymmärrystä käytännön projekteihin

Sertifiointikokeeseen opiskelusta ja valmistautumisesta on hyötyä myös käytännön työssä, sillä kokeeseen opiskeltavat aihealueet auttavat hahmottamaan AWS:n yli 100 palvelusta muodostuvaa kokonaisuutta ja ymmärtämään, mitkä teknologiat ja palvelut ovat tällä hetkellä keskeisimpiä AWS-ympäristössä. Sertifiointikoe antaa perusymmärryksen AWS:n teknologioista sekä auttaa löytämään ratkaisumalleja käytännön ohjelmistokehitysprojekteihin, ja kokeen suoritettuaan myös oman AWS-osaamisen syventäminen on helpompaa. Sertifioinnin avulla hankittu tietämys yhdistettynä käytännön kokemukseen auttaa rakentamaan toimivia pilvikehitysratkaisuja AWS-ympäristöön. Kahden vuoden välein uusittava sertifiointi on yrityksen ulkopuolisen toimijan antama tunnustus perehtyneisyydestä AWS-ympäristöön ja pitää samalla osaamisen ajan tasalla, kun kokeiden sisältöä päivitetään uusien AWS-teknologioiden myötä.

Sertifiointikoe auttaa löytämään ratkaisumalleja käytännön ohjelmistokehitysprojekteihin.