Asiantuntijuus on uusien näkökulmien löytämistä – ja jatkuvaa uuden opettelua

Asiantuntijuus on uusien näkökulmien löytämistä – ja jatkuvaa uuden opettelua

Lukion jälkeen Ari Reen pohti, mitä haluaisi lähteä opiskelemaan. Vaihtoehtoja oli kaksi: biokemia tai tietotekniikka. Harrastus johdatteli jälkimmäisen pariin.

Ari Reen oli nuoresta saakka harrastanut elektroniikkaa, ja vähitellen kiinnostus tietokoneita kohtaan alkoi kasvaa. Kiinnostus it-alaan lähti alun perin nimenomaan raudan puolelta, ja vähitellen ohjelmointi alkoi vetää puoleensa. Nyt jo yli 20 vuotta alalla työskennelleenä Ari näkee alan muuttaneen luonnettaan paljon.

– Kun aloitin tällä alalla, rauta tehtiin itse. Raudan ovat nyt korvanneet muun muassa pilvipalvelut, ja tekeminen on aika lailla kokonaan keskittynyt ohjelmiston tekemiseen. Ohjelman tekeminen on nykyisin myös ammattimaisempaa, ja tietysti itse ohjelmatkin ovat vuosien varrella kehittyneet.

It-alalla on kyettävä työskentelemään osana tiimejä, joissa eri tehtävänkuvien välillä ei nykyisin enää ole välttämättä niin selkeitä raja-aitoja kuin ennen. Tärkein taito on kuitenkin kyky oppia jatkuvasti uutta.

– On osattava hakea ja ennakoida, mitä pitäisi seuraavaksi oppia ja osata, millaiselle uudelle osaamiselle on tarvetta.

Tähän Ari itsekin pyrkii pitämällä silmät ja korvat auki ympärillä tapahtuvalle kehitykselle ja kokeilemalla kiinnostavia asioita. Aiemmin puhtaasti backendiä tehneenä Ari kertoo osaamisen laajentuneen paljon frontendin pariin siirryttyään. Hän toteaa, että frontendin puolella riittää vielä paljon opeteltavaa jo käyttöliittymäsuunnittelusta alkaen.

– Tärkeää uuden opettelussa on, että pystyy soveltamaan oppimaansa käytännön työhön ja oikeasti ottamaan uusia asioita ja tapoja käyttöön sen sijaan, että vain tyytyy tekemään niin kuin on aina ennen tehnyt. Itse olen esimerkiksi aiemmin opiskellut GraphQL:ää, jota nyt pääsen soveltamaan käytännössä. Se on ollut kiinnostavaa tekemistä.

Ylipäätään oman osaamisen kehittäminen vaatii tiettyä itseohjautuvuutta. Alan nopeassa kehitysvauhdissa uutta opeteltavaa tulee jatkuvasti ja enemmän kuin pystyy opettelemaan, ja siksi itsellä on oltava ajatus siitä, mihin aikoo keskittyä ja mitä opiskella.

– Kuitenkin on oltava jonkinlainen käsitys kaikesta uudesta, jotta on helpompi tarvittaessa lähteä opiskelemaan ja selvittämään lisää.

Arille asiantuntijana toimiminen alalla tarkoittaa ennen kaikkea myös lisäarvon luomista asiakkaalle: sitä, että pystyy tuomaan asiakkaalle ratkaisun, jota hän ei itse välttämättä edes osannut sanoa tarvitsevansa.

– On pyrittävä katsomaan asiakkaan ongelmaa ulkopuolelta ja tuomaan siihen jokin uusi, erilainen näkökulma. Lisäksi on hyvä osata ammentaa aiemmasta kokemuksesta ja ennakoida vastaavan kaltaisten tilanteiden pohjalta, millaisia haasteita tietyssä projektissa voi vielä tulla vastaan. Ohjelmisto on rakennettava riittävän joustavaksi niin, että koodia pystyy tarvittaessa jälkikäteenkin muuttamaan.

Haluaisitko osaksi tiivistä ja osaavaa työyhteisöämme? Katso, mitä meillä voisi olla tarjota sinulle!

Jaa artikkeli:

Tuoreimmat jutut:

Oletko kiinnostunut ohjelmistopalveluistamme?

Ratkomme digitaalisuuden haasteita innovatiivisesti ja luotettavasti.