LEARN IT

Valmennusmuotoinen koulutusohjelma ohjelmistoalan osaajille

Valmennusmuotoinen koulutus ohjelmistoalan osaajille

YLEISTÄ KOULUTUKSESTA

LearnIT on ohjelmistoalan osaajille tarkoitettu uudenlainen, valmennusmuotoinen työvoimakoulutusohjelma. Työvoimakoulutuksen ideana on päivittää tai syventää osallistujien osaaminen nykyaikaisten ohjelmistoprojektien vaatimalle tasolle ja työllistää heidät alan tehtäviin.

Osallistujat pääsevät mukaan käytännönläheisiin, todellisiin tuotekehitysprojekteihin ja työskentelevät heti koulutuksen alusta alkaen tiiviisti rekrytoivien yritysten kanssa. Työskentely tapahtuu kokeneiden ohjelmisto-osaajien ohjauksessa, ja osallistujat jakavat yhdessä oppimaansa ja saavat näin jatkuvaa vertaistukea työskentelyyn.

Ohjelman kouluttajana toimii ohjelmistotalo BearIT Oy. Koulutusohjelma muodostuu lähiopetuspäivistä ja työskentelypäivistä, ja tavoitteena on, että ohjelman jälkeen osallistujat työllistyvät johonkin ohjelmassa mukana olevista yrityksistä.

PÄÄSYVAATIMUKSET

Osallistujiksi haetaan ohjelmistoalan työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä, joilla on aito halu ja kykyä oppia ja omaksua uudenlaisia teknologioita – niin nuoria, työuransa alussa olevia ohjelmisto-osaajia kuin alan kokeneita konkareita.

TYÖSKENTELYTAVAT

TYÖVOIMAKOULUTUS TOTEUTETAAN OHJATTUNA VALMENNUKSENA

Työskentelytapoina ovat

  • itseopiskelu
  • tiimityöskentely
  • harjoitusprojektit
  • ohjaava valmennus
  • todelliset tuotekehitysaihiot

Jokaiselle osallistujalle räätälöidään oma oppimis- ja kehityspolku, joka perustuu ajankohtaisiin kehitysteemoihin, omaan työhistoriaan sekä kiinnostuksen kohteisiin.

URAPROFIILIT

Mahdollisia yksilöllisiä uraprofiileja voi koulutusohjelmasta riippuen olla esimerkiksi ohjelmistokonsultti, web-ohjelmistosuunnittelija, fullstack-kehittäjä sekä integraatio-, DevOps- tai BI/analytiikka-asiantuntija.

Lue lisää ohjelmasta:

Ohjelmassa ovat olleet mukana mm. seuraavat yritykset:

Kiinnostuitko? Kerro meille rekrytointitarpeistasi!

BearIT